Wymiar sprawiedliwości 

Kancelaria prawna – pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Poszkodowany może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu przypadkach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy poszkodowanym i sprawcą szkody, w głównej mierze odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada szerokie doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, szczególnie od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Należy postawić na kancelarię, która prowadziła już tego rodzaju postępowania – biegłość w sprawach odszkodowawczych będzie pomocna w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być kompleksowa – typów spraw odszkodowawczych jest sporo: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek przy pracy lub komunikacyjny, jak również szkody w mieniu czy pojeździe, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osoby, wysokie koszty leczeniai wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszystkie wymienione powyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych, ubezpieczeń funduszy kapitałowych, umów ubezpieczeń na życie i świadczeń odszkodowawczych z polis OC. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, takie jak pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi należy wnieść we właściwym terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do 3 lat od zaistnienia szkody. W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy inne działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły pożądanego rezultatu.

Powiązane wpisy