Usługi 

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Potrzebujesz informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Dobrze trafiłeś!

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że online bez problemu da się wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie zastąpią one pracy zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy kształtujące końcowy koszt przekładu

Końcową cenę przekładu dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsza niż tłumaczenie na język obcy.
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje dokument. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych albo opracowań medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Warto zaznaczyć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak paszport bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie przypisuje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy