tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski KrakówUsługi 

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia pracy lub nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy