Usługi 

Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Niektóre śmieci nie powinny znaleźć się w normalnym pojemniku na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są różne – czasem śmieci przekraczają dopuszczalne wymiary, innym razem zakazują tego wprowadzone w naszym kraju akty prawne. Co zrobić z takimi problematycznymi odpadami? Możemy przetransportować je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. W każdej gminie musi funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać jeden z wielu punktów. Niestety to rozwiązanie wygodne jest wyłącznie dla osób, które mają sporą ilość wolnego czasu oraz własny samochód odpowiednią ilością wolnego czasu i swoim samochodem. Pozostali słusznie uczynią, wybierając wypożyczenie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – kiedy wypożyczyć kontener na odpady?

W toku wszelkiego typu prac wytwarzane są nietypowe odpady. Głównie są to przebudowa nieruchomości i – chodzi zwłaszcza o spore wolumeny gruzu, a także pudeł po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera okaże się też świetnym wyjściem, jeżeli planujemy opróżnianie strychu – w takim przypadku zgromadzimy w nim wszelkie zalegające od dłuższego czasu zepsute urządzenia, sprzęty oraz stare meble. Roboty budowlane czy sprzątanie strychów będą znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna domu do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przetransportować odpady bez konieczności ciągłego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic bądź kontenerowy wywóz odpadów?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale także wywóz rozmaitych odpadów, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o wybranej kubaturze, który ten w okresie wskazanym w umowie może wypełnić odpadami remontowymi albo zalegającymi meblami. Pojemnik jest potem odbierany z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym będzie zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane wpisy