Rachunkowość i finanse 

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Szukasz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni wiele razy upominać się od kontrahenta przelewu należności za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet świetnie prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga permanentnego kontrolowania otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy