Rachunkowość i finanse 

Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Noty księgowe 40 euro. Czytaj więcej na flobo.io.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Wszak opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych albo jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy