Rachunkowość i finanse 

Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz więcej informacji o tym, czy faktura proforma jest wiążąca.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale też i gros osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma nie stanowi dowodu wykonania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, toteż często spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto natomiast zachować ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który rodzajem zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest dowodem nabycia towaru ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie została sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i przypomina z wyglądu fakturę VAT, a więc:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanego terminu realizacji usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę należy oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudu można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Trzeba również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy odbiorca wpłaci już przedpłatę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.

Powiązane wpisy