Bezpieczeństwo i ochrona Oświata 

Szkolenia ABI – zdobądź certyfikat

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest znacznie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo przyszły administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W czasie kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.

Powiązane wpisy