Bezpieczeństwo i ochrona Oświata 

Aktualne przepisy ustawy o ochronie danych osobowych – szkolenie RODO

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy więc upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w kwestii ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.

Powiązane wpisy