Automatyka dla przemysłu Technologie 

Dlaczego warto kontrolować wartość opałową biogazu?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o kaloryczności paliwa i jego jakości. W jakim celu warto ją kontrolować? W których sferach przemysłu stosowane są nowoczesne aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej przy spalaniu określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, ciekłych, jak i stałych – drewna opałowego, węgla kamiennego i brunatnego czy gazu płynnego i ziemnego. Kontroli może podlegać także wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w sensory gazowe, który szczegółowo bada m.in. poziom siarkowodoru (H2S), metanu (CH4), wodoru (H2) oraz tlenu (O2). Komponenty te przesądzają o kaloryczności paliwa, wpływają na jego jakość, lecz także mogą wywołać niebezpieczeństwo wybuchu, z tej przyczyny systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest nader ważne.

W jakich branżach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory gazu i biogazu stosuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, jak również w innych firmach i jednostkach wykorzystujących biogaz. Przy użyciu analizatorów możliwe jest natychmiastowe wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie produkcji metanu, zapobieganie stratom oraz rejestrowanie parametrów gazu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w 2 wersjach – AwiECO i AwiFLEX.

Powiązane wpisy